Som Dagens Industri och nättidningen Fplus tidigare rapporterat hemlighetsstämplade regeringen den rapport av Swedavia som påstås visa på olönsamhet vid fortsatt drift av Bromma flygplats. Nu kräver Moderaterna i riksdagen att regeringen offentliggör den ekonomiska kalkylen.

En som är kritisk till regeringens agerande är Maria Stockhaus (M) som är Moderaternas förstanamn i trafikutskottet i riksdagen. Två sidor är allt hon och övriga i trafikutskottet fått ta del av. Det här är ett sätt att runda demokratin, sa Maria Stockhaus till SVT i oktober 2020.

Debatten om Bromma flygplats tog ny fart i slutet av januari när nybildade Bromma Airport Group som består av ett antal privata aktörer med erfarenhet i flygbranschen gick ut med att de är intresserade att ta över driften av flygplatsen. Bromma Airport Group har gjort en egen ekonomisk bedömning och menar att de ser goda möjligheter till att driva flygplatsen med lönsamhet. Regeringen har däremot inte återkommit med svar på förslaget.

Debatt i riksdagen

Inför kommande interpellationsdebatt under sportlovsveckan har Maria Stockhaus ställt frågor till infrastrukturminister Tomas Eneroth kring hur regeringen avser hantera Brommafrågan nu när en grupp privata aktörer har öppnat för att ta över driften av flygplatsen.

Alla kort måste på bordet

Irene Svenonius, gruppledare för Moderaterna i Region Stockholm, menar att det inte går att föra en ärlig debatt om Bromma flygplats framtid så länge som regeringen hemlighåller den rapporten som nedläggningsanhängare hänvisar till.

– Swedavias kalkyl måste offentliggöras så att allmänheten kan ta del av den påstådda olönsamheten med att fortsätta driva Bromma. Det vore högst oansvarigt av regeringen att fatta avgörande beslut om kritisk infrastruktur till Stockholmsregionen utan att lägga alla kort på bordet. Om Swedavia står fast vid att bolaget inte längre kan driva flygplatsen med lönsamhet är det inte mer än rimligt att se över möjligheten för privata aktörer ta över verksamheten, säger Irene Svenonius (M).

Irene Svenonius poängterar också att frågan om Bromma flygplats inte är enbart en Stockholmsfråga. Flygplatsen fungerar idag som nod för många av landets regionala flygplatser och knyter samman hela flygtrafiken inom landet.

– Flygförbindelser till och från Stockholm påverkar kommunikationerna minst lika mycket för alla de som inte bor eller är verksamma i huvudstadsregionen. Regionala flygplatser är avgörande för det nära näringslivet och i förlängningen också skattekraften, säger Irene Svenonius (M).

Foto: Nya delen av avgångshallen på Bromma Stockholm Airport. Foto: Hans Uhrus.