Coronaviruset har orsakat stora ekonomiska problem. Många företag riskerar konkurs. Kommuner i Stockholms län har därför lanserat olika sorters stöd för att hjälpa företag och arbetslösa.

08-Nytt har tidigare skrivit om coronakrisens ekonomiska konsekvenser. Många företag har redan påverkats negativt av virusspridningen. Hotelljätten Nordic Choice meddelade i dag att företaget tänker varsla 7 500 anställda. Lastbilsjätten Scania stoppar all produktion i Europa. I Sverige berörs 9 000 anställda. Nya siffror från Arbetsförmedlingen visar att inrapporterade varsel ökat lavinartat de senaste veckorna. Varselvågen som drar in över Sverige är lika stark som den under finanskrisen 2008.

Krispaket med en fotnot

Tidigare i veckan presenterade regeringen, Centerpartiet och Liberalerna ett samlat krispaket som påverkar statens budget på mellan 10-13 miljarder kronor. Den absolut största delen av paketet är möjligheten att skjuta upp skatteinbetalningar. Det är ingen lättnad utan ett lån. Totalt omfattar denna del av paketet (fullt använd) 300 miljarder kronor. Men, ränta och avgifter motsvarar en avdragsgill ränta på 6,6 procent om man utnyttjar möjligheten i tolv månader. Den höga räntan har fått kritik från näringslivet.

Norrtälje och Vallentuna genomför tillfälliga lättnader

Många företag riskerar konkurs trots det nationella paketet. Därför har ett antal kommuner sjösatt egna krispaket för att stötta företagen. Vallentuna kommun har t.ex. beslutat om skjuta på tillsynsbesök som inte är kritiska, förlängt betalningstider inom tillstånd och tillsyn. Samt, förlängt betalningstider för hyreskostnader. Kommunen kommer även inleda en dialog med företag som vill pausa eller avbryta pågående tillstånds- och tillsynsärenden. Norrtälje kommun har fattat beslut om att bland annat förlänga betalningstider på avgifter inom barnomsorg, fritids, VA, sophantering, tillstånd och tillsyn inom serveringstillstånd, livsmedelskontroll, miljö- och hälsa, brandstillsyn till 90 dagar. Samt, fattat beslut om att fördubbla den avgiftsfria parkeringstidem på kommunala parkeringar.

Österåker hjälper permitterade till nya jobb

De skyhöga varslen kan leda till att många blir arbetslösa. I helgen gav Michaela Fletcher (M) kommunstyrelsens ordförande (Österåkers kommun) kommundirektören i uppdrag att ta kontakt med arbetsgivare som riskerar att permittera personal. Kommunen vill erbjuda snabbutbildning till berörd personal i kommunens verksamheter. På så sätt får kommunen fler välbehövliga händer i välfärden samtidigt som personalen kan fortsätta arbeta med lön.

I Österåker är var sjunde invånare egen företagare och detta gör kommunen till en av de mest företagartäta i landet. Småföretagen är väldigt viktiga för vår kommun och det är ytterst angeläget att vi nu samverkar och bistår så gott vi kan. Det gäller att vara steget före och med denna åtgärd hjälper vi företagen och de anställda att klara av det ovanliga läget som nu råder, säger Michaela Fletcher.

Uppdraget har redan burit frukt. Kommunens måltidsenhet har gått ut med en annons om att de söker personal som har tidigare restaurangerfarenhet för att upprätthålla servicegraden gentemot kommunens omsorgsverksamheter även om personalfrånvarons skulle vara hög.