Apotek bör inte få äga vårdgivare eller tvärtom. Det är problematiskt, etiskt tveksamt och dyrt menar Region Stockholm.

Det har blivit populärt för Apotek att äga vårdgivare. På vissa ställen informeras kunder om möjligheten att förnya sina recept hos en digital vårdgivare istället för via vårdcentralen. Enkelt tycker vissa men etiskt problematiskt och dyrt för skattebetalarna menar kritikerna som nu vill att regeringen ändrar lagen.

Kritik från Region Stockholm och Svensk förening för allmänmedicin

För några veckor sedan skrev Irene Svenonius (M) tillsammans med Magnus Isacson, ordförande i Svensk förening för allmänmedicin en debattartikel om ämnet. Där lyfte båda fram problem med apotek som äger vårdgivare. De påpekar att det är förbjudet för förskrivare och läkemedelstillverkare att äga apotek. Ett liknande regelverk finns inte för Apotek och vårdgivare. När man går till doktorn eller till ett apotek så ska patienter känna sig trygga med att de här institutionerna har ens bästa för ögonen. Det säger Irene Svenonius i en intervju till DN. Båda vill att det ska bli förbjudet för Apotek att äga vårdbolag och för vårdbolag att äga Apotek.

Dyrt för skattebetalarna

En receptförnyelse via en annan vårdgivare än den patienten är listad hos kostar skattebetalarna mer. Läkaren har heller inget helhetsgrepp om patientens sjukdomsbild. Förra året fick Region Stockholm betala 20 miljoner kronor för hålet i regelverket. Ett telefonsamtal eller chatt med den ordinarie läkaren på vårdcentralen innebär inte en extrakostnad.

Regeringen varnades för tre år sedan – Inget har gjorts sedan dess

Läkemedelsverket utredde frågan för tre år sedan på uppdrag av regeringen och myndigheten lämnade en rapport för snart tre år sedan med ett antal förslag på skärpningar. Men regeringen har valt att ännu inte gå vidare med frågan. Kort Läkemedelsverket presenterade sin utredning blev det offentligt att Apoteket AB (ett statligt ägt företag) i början av 2020 in som delägare i Doktor24. Något som mött förvåning och kritik.