Intresset för årets sommarjobb är skyhögt, visar en rundringning som Sveriges radio har genomfört. 

Enbart i Stockholm har cirka 17 500 ansökningar inkommit till för de 9 000 tjänster som annonserats – vilket är ett rekord. Fler kommuner i Sverige upplever samma trend bland annat Örebro och Malmö.

En förklaring kan vara större barnkullar samt att fler planerar att stanna i hemma i sommar under pandemin. Dessutom brukar företagare börja annonsera för sommarjobb under december. Förra året kom det ut 30 procent färre annonser visar statistik från Arbetsförmedlingen vilket kan förklaras av att företag ser osäkert på framtiden. 

Foto: Unsplash.com