Arbetslösheten fortsätter att öka. I slutet av juni var över 466 000 svenskar utan arbete, det är 9 procent av den svenska arbetskraften och 130 000 fler än samma månad i fjol enligt ny statistik från Arbetsförmedlingen.

Förra veckan rapporterade 08-nytt om att nära en miljon svenskar är arbetslösa och permitterade. Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar att antalet arbetslösa ökat med 130 000 personer jämfört med samma period förra året, vilket innebär en arbetslöshet på 9 procent. Antalet arbetslösa i Stockholms län 107 870. En ökning med nära 40 000 personer jämfört med samma period förra året.

Ungdomsarbetslösheten ökar

Hårdast drabbade är de som står längst från arbetsmarknaden, skriver myndigheten. 71 000 ungdomar var inskrivna som arbetslösa i juni. Det är en ökning med 27 000 personer jämfört med samma månad föregående år. Arbetslösheten ökat från 8,2 procent till 13,2 procent på ett år för gruppen ungdomar.

Hela landet har drabbats

Södermanlands, Skåne och Gävleborgs län toppar arbetslöshetsligan i Sverige Arbetslöshetsnivån var 11,4 respektive 11,3 och 11,1 procent. Lägst var arbetslöshetsnivån på 6,7 procent i Gotlands, Västerbottens och Norrbottens län.

90 000 har varslats

Förra veckan varslades 1 629 personer om uppsägning enligt den senaste veckostatistiken. Det innebär att 91 458 svenskar nu har varslats sedan i början av mars när coronakrisen slog till mot Sverige.