Antalet varsel ökat med nära 460 procent hittills under mars jämfört med mars 2019. I Stockholms län har antalet varsel ökat med nära 895 procent.

Det visar ny statistik från Arbetsförmedlingen som presenterades i dag. Hittills under mars månad är det sammanlagt 18 367 personer som varslats om uppsägning. Enligt Arbetsförmedlingen är det en siffra som egentligen är högre eftersom alla ärenden ännu inte har registrerats. Detta är dramatiskt fler jämfört med hela mars månad 2019 då antalet varsel uppgick till 3 292.

Flest varsel i Stockholms län

Flest personer berörda av varsel återfinns i Stockholms län. Av de hittills 18 367 personer i landet som varslats av uppsägning finns 10 275 i Stockholm. Störst andel av antalet varslade återfinns också i Stockholms län (56 procent).

Restaurangbranschen särskilt drabbat

Hotell- och restaurang är den bransch som drabbats hårdast av coronakrisens negativa inverkan på ekonomin. Hittills har 8 558 personer varslats om uppsägning. En siffra som med all sannolikhet kommer att öka de kommande veckorna när fler ärenden registrerats.

För mer information besök Arbetsförmedlingen.