Det uppger Tillväxtverket i ett pressmeddelande. Under den senaste veckan har cirka 100 000 anställda permitterats. Totalt har 30 000 företag beviljats stöd sedan reformen startades.

– Vi ser ett fortsatt stort söktryck i spåren av den globala krisen. Vi jobbar nu för att snabbt få alla förutsättningar på plats för utökningen av stödet på upp till 80 procent under maj, juni och juli, säger Tim Brooks, chef för avdelningen Företag på Tillväxtverket.

Stockholm dominerar

En tredjedel av de som permitterats jobbar i Stockholms län, cirka 92 000 anställda. De tre branscherna som erhållit flest permitteringar är Handel, Hotell- och restaurang, samt verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik.

Fakta om korttidspermittering

I mars 2020 ett tillfälligt system för korttidsarbete som ger arbetsgivaren möjlighet att dra ner arbetstiden till 80, 60 eller 40 procent av en heltid. Arbetstagaren behåller under tiden mellan 92 och 96 procent av lönen. Systemet kompletterades i början av april med ytterligare en permitteringsnivå som gäller perioden maj till juli 2020 och möjliggör en neddragning upp till 20 procent av arbetstiden med 88 procent av lönen. Lönetaket för ersättning ligger på 44 000 kronor i månaden, oavsett nedsättningsgrad och period.