Långtidsarbetslösheten har skenat under de senaste åren. Moderaterna ser på utvecklingen med oro och föreslår nya reformer.

Nästan lika många som bor i Nacka och Botkyrka.

Förra veckan rapporterade 08-nytt att arbetslösheten i Sverige tillhör EU-toppen. Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar att långtidsarbetslösheten skenat trots ett bättre ekonomiskt läge. Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar att nära 190 000 svenskar varit arbetslösa i mer än ett år, en ökning med 15,2 procent jämfört med förra året. Antalet långtidsarbetslösa motsvarar nästan lika många som bor i Nacka och Botkyrka i Stockholms län. Tillsammans.

Källa: Arbetsförmedlingens månadsstatistik juli 2021.
Arbetslöshet kan gå i arv

Flera forskningsrapporter visar att det finns en stark risk för att arbetslöshet kan gå i arv från föräldrar till barn vilket i sin tur kan få förödande konsekvenser för enskilda och samhället i stort. Arbetslösheten i Sverige började öka lång tid innan pandemin slog till, något som 08-nytt rapporterat om tidigare.

Moderaterna: Hög arbetslöshet ett hot mot polissatsningar och välfärd.
Foto: Niklas Wykman, riksdagsledamot för Moderaterna från Stockholms län.

Moderaterna ser med stor oro på långtidsarbetslöshetens utveckling. De vill att en ny regering tillträder och snabbt ställer om politiken för att undvika att en generation människor hamnar i permanent utanförskap. 08-nytt har intervjuat Niklas Wykman, moderat riksdagsledamot från Stockholms län.

Varför minskar inte långtidsarbetslösheten om nu ekonomin tar fart igen efter att omvärlden öppnat upp sina ekonomier?

Stefan Löfven har försvagat arbetslinjen, vilket gör att arbetslösheten biter sig fast på höga nivåer. Många har svårt att nå upp till arbetsmarknadens kompetenskrav och är då dessutom drivkrafterna att jobba svaga blir utmaningen för stor.

Vilka är riskerna ifall långtidsarbetslösheten biter sig fast vid dessa höga nivåer?

Arbetslösheten innebär alltid en stor påfrestning för den drabbade. När arbetslöshetsperioden är lång blir det givetvis värre. När många är varaktigt arbetslösa får det följdkonsekvenser med till exempel barn som får svårare att klara skolan och ökad rekrytering till brottslighet. En hög arbetslöshet försvagar också de offentliga finanserna och minska resurserna till sånt som är gemensamt, som polis, skola och vård.

Vad behöver göras framåt för att minska långtidsarbetslösheten?

Sverige behöver ett reformpaket i tre delar. Skatten på låga inkomster behöver sänkas så att det blir mer lönsamt att jobba och så att fler jobb lönar sig. Det behövs tydligare motprestationskrav i alla bidragssystem, antingen med att göra samhällsnyttiga insatser eller öka sin anställningsbarhet, till exempel genom praktikplatser eller utbildning. Slutligen behövs en politik som stimulerar till mer företagande och jobbskapande.

Kommer det att räcka eller finns det andra reformer?

Ja, de tre delarna skulle räcka, åtminstone en bra bit på vägen. Sen skulle Sverige kunna bli ytterligare bättre med en mer offensiv reformagenda, till exempel för att femdubbla ingenjörsutbildningarna.

Foto: Wykman/Moderaterna.

Relaterade nyheter