Arbetslösheten fortsätter att öka i hela Sverige. Men, långtidsarbetslösheten ökar mest.

Det visar ny statistik från Arbetsförmedlingen. Omkring 478 000 personer var inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen i slutet av juli. Det är en ökning med 134 000 personer jämfört med samma månad förra året. Nationellt har arbetslösheten ökat med 2,3 procentenheter det senaste året och uppgår till 9,2 procent.

Stora regionala skillnader

Aarbetslösheten är högst i Södermanlands, Skåne och Gävleborgs län där arbetslöshetsnivån var 11,7 respektive 11,5 och 11,0 procent. Därefter följde Västmanlands län med en arbetslöshetsnivå på 10,8 procent. Lägst är arbetslöshetsnivån på 6,6 procent i Gotlands län. Arbetslöshetsnivån i Stockholms län är 8,0 procent.

Långtidsarbetslösheten ökar

Antalet arbetslösa som varit utan arbete i tolv månader eller mer var i juli närmare 165 000, vilket är en ökning med närmare 23 000 jämfört med motsvarande månad för ett år sedan. En stor del av de inskrivna arbetslösa med långa tider utan arbete är födda i ett land utanför Europa. I juli hade nära 89 000 utomeuropeiskt födda varit utan arbete i minst tolv månader. Det är en ökning med 8 000 jämfört med samma månad förra året.

Fortsatt dyster framtidsprognos

I snitt väntas arbetslösheten i år landa på 9,3 procent, mot tidigare bedömning på 9,4 procent. Och toppen i början på nästa år spås nu bli 11,2 i stället för tidigare 11,4 procent