Åtgärder som har bidragit till den stora minskningen av klimatpåverkan är övergången till förnybara drivmedel och elektrifiering inom kollektivtrafiken.

Flera av Region Stockholms långsiktiga miljömål för den egna verksamheten är nu uppnådda det visar en ny rapport. Under de senaste tio åren har klimatpåverkan minskat med över 55 procent. Inom sjukvården har klimatpåverkan från användning av anestesigaser minskat med hela 57 procent. Omständigheterna kring pandemin har bidragit till minskningen av utsläpp till viss del, främst genom minskade flygresor.

Åtgärder som har bidragit till den stora minskningen av klimatpåverkan är till exempel övergången till förnybara drivmedel och elektrifiering inom kollektivtrafiken, övergången till förnybar energi inom fastigheter samt energieffektiviseringen inom både fastigheter och trafik. I höstas kunde 08-nytt rapportera om att regionen storsatsar på att köpa 300 nya elbussar till kollektivtrafiken.

Relaterade nyheter

Stockholm storsatsar på 300 nya elbussar