En stor klyfta mellan Moderaterna och regeringen i satsningar på klimat, miljö och kollektivtrafik.

Klimat- och miljöfrågorna rankas som en av de viktigaste frågorna av väljarna i Stockholms län. En ny genomgång visar att Moderaterna gått om S/MP-regeringen när det gäller satsningar på klimat, miljö och kollektivtrafik.

Genomgång visar att M går om regeringen

Under de senaste åren har miljöbudgeten ökat med cirka 10 miljarder kronor. För nästa år föreslår regeringen att klimat- och miljöbudgeten ska vara sammanlagt 16 miljarder kronor. Regeringen har vid ett flertal tillfällen fått kritik från expertmyndigheter för att politiken inte är tillräckligt effektiv för att få ned utsläppen. Moderaternas miljö- och klimatbudget ligger på 16,4 miljarder kronor 2021. Gapet mot regeringen ökar med 1,4 miljarder kronor de kommande åren.

Källa: Moderaternas budgetmotion för 2021.

Fokus på effektiva åtgärder

Moderaterna lägger 1 miljard kronor vardera på två nya anslagsposter, utbyggd laddinfrastruktur och grönt bränslestöd. Detta finansieras bland annat genom omprioriteringar inom klimat- och miljöbudgeten. Bort från ineffektiva stöd som dömts ut regeringens egna expertorgan. Därtill satsar Moderaterna 1 miljard kronor årligen på industriklivet varav 500 miljoner kronor är en satsning på koldioxidlagring. En liknande satsning görs i Norge.

Vi vill fokusera tydligare på det som vi anser att staten ska göra, nämligen stödja investeringar i en publik laddinfrastruktur och utveckling av gröna bränslen, säger Jessica Rosencrantz, Moderaternas klimatpolitiska talesperson till DN.

Stöd till kollektivtrafiken ökar gapet

Om man räknar in stödet till landets kollektivtrafik ökar gapet mellan S/MP-regeringen och Moderaterna. Sammanlagt satsar regeringen 19,4 miljarder kronor på klimat, miljö- och kollektivtrafik 2021 jämfört med S/MP-regeringens 18 miljarder kronor.

Foto: Screenshot Expressen.