Riksrevisionen kritiserar den S/MP-regeringens miljöpolitik i en ny granskning. Det är inte första gången regeringen får bakläxa av sina expertmyndigheter.

Riksrevisionen kritiserar regeringens politik för att främja fler miljöbilar. Så kallad bonus/malus. Myndigheten skriver att styrmedlen för köp och ägande inte är effektivt utformade. Samt, att politiken genomförts utan att regeringen tagit fram samhällsekonomiska konsekvensanalyser. Vidare skriver Riksrevisionen att många subventionerade miljöbilar har gått på export och att regeringen saknar en plan för uppföljning och utvärdering för det flesta av insatserna.

Miljöpartiets: Riksrevisionens granskning är helt uppåt väggarna.
Lorentz Tovatt (MP), riksdagsledamot från Stockholm stad tycker att Riksrevisionens granskning visar på att myndigheten inte förstår hur politik fungerar. På Twitter skriver Lorentz Tovatt att granskningen är helt uppåt väggarna.

Inte första gången regeringens klimat- och miljöpolitik kritiseras.
Det är inte första gången som S/MP-regeringens klimat- och miljöpolitik får kritik. Riksrevisionen har i en tidigare granskning riktat kritik mot klimatklivet. En av Miljöpartiets viktigaste klimatsatsningar. Den granskningen visar att klimatklivet inte är kostnadseffektivt, och att regeringens rapportering till riksdagen varit alltför positiv. Konjunkturinstitutet (en expertmyndighet under Finansdepartementet) har i en tidigare skrivelse riktat kritik mot S/MP-regeringens miljö- och klimatpolitik. Konjunkturinstitutet har i sin analys av S/MP-regeringens politik påkallat allvarliga brister i utformningen av tidigare investeringsstöd.

Foto: Frida Ström. Riksrevisionen.