Under förra året återvann stockholmare nästan 150 000 ton visar FTI:s mätningar. Ett större engagemang för miljö men även pandemin tycks vara bakomliggande orsaker. 

Stockholmare återvinner mer än någonsin visar FTI:s mätning som baseras på förra årets återvinningsmönster. Varje person i Stockholms län återvann i snitt 48 kilo förpackningar och 12 kilo tidningar under 2020. Läggs detta ihop motsvarar siffran en volym på cirka fem fyllda Globen. Något som bland annat Mitti tidigare har rapporterat om. 

Det finns ett mönster där människor blir bättre på att återvinna på grund utav ett större engagemang för ett mer cirkulärt samhälle och miljön. Men konsumtionsvanorna har även förändrats i och med pandemin och påverkar återvinningen. Människor har i större utsträckning beställt hem mat, prylar, kläder och så vidare och detta kommer ofta i förpackningar som kan återvinnas. Det är FTI:s förklaring till beteendet.  

– De förändringar som pandemin medför, som hemarbete, ökad näthandel och att allt fler lagar mer mat hemma har lett till en ökning av mängden förpackningar och det är fint att se att våra återvinningsvanor går hand i hand med våra nya beteenden i pandemin. Varje insamlad förpackning gör skillnad, säger Veronica Foberg Gustafsson, kommunikationschef på FTI i en kommentar

Trots detta återvinner stockholmare mindre än landet i snitt.