Närakuterna ska utrustas med labb och röntgen, de ska kunna ta emot ambulanser och ha ett nära samarbete med geriatriken. 

I dagsläget finns det 11 närakuter runt i Stockholms län. Under förra året tog närakuterna emot över 350 000 patientbesök, och tusentals ambulanstransporter. Nu har den politiska ledningen bestämt sig att gå vidare genom att utöka antalet under nästa mandatperiod med ytterligare två stycken.

Närakuterna ska utrustas med labb och röntgen, de ska kunna ta emot ambulanser och ha ett nära samarbete med geriatriken. Närakuterna ska också placeras där vi ser störst behov utifrån befolkning och där det är lätt att ta sig för många i närområdet med kollektivtrafik

– Vården ska finnas till för de som behöver den, när de behöver den. Därför fortsätter vi bygga ut våra närakuter så att man kan få hjälp med akut vård när man behöver den. Det ger större tillgänglighet för patienterna samtidigt som trycket på akutmottagningarna minskar, säger Lars Rådén (M), vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Foto: Screenshot SVT Nyheter.

Relaterade nyheter