Magnus Lindgren, före detta polis och generalsekreterare för stiftelsen Tryggare Sverige, kommer att leda trygghetsskommissionens arbete.

Antalet skjutningar har varit hög under sommaren. Nu tar Region Stockholm ett kliv framåt i det brottsförebyggande arbetet genom att inrätta en trygghetskommission. Syftet med kommissionen är att analysera otryggheten i Stockholms län och ta reda på vad regionen kan göra för att öka tryggheten.

DN rapporterar att Magnus Lindgren planerar kommer att inleda arbetet direkt efter beslut i regionfullmäktige.

– Region Stockholm har haft en ganska otydlig roll i det här brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Det handlar om att se över vad regionen kan göra för att minska brottsligheten och öka tryggheten, säger han till DN.

Kommissionen ska presentera en delrapport över otryggheten i Stockholmsregionen och i en slutrapport en kartläggning av de aktiviteter som Region Stockholm och andra offentliga aktörer bedriver inom området, och vilket behov av samordning eller kompletterande åtgärder som eventuellt finns samt hur befintliga aktörer ska jobba vidare inom ramen för sina uppdrag

Trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M) har fått uppdraget att bli kommissionens ordförande.
Bilden kan innehålla: Kristoffer Tamsons, står och kostym
Kristoffer Tamsons. Bild från Facebook

Det finns ett behov att ett regionalt uppdrag och samordnat arbete mot otrygghet. En trygghetskommission löswr givetvis inte problemen, men kan innebära att vi som regional kraft kan belysa på vilka sätt Region Stockholm kan ta initiativ som ökar den upplevda tryggheten i stockholmsregionen, både kortsiktigt och långsiktigt. Ett arbete som ska utföras tillsammans med såväl kommunala, regionala, statliga, privata och civila aktörer, skriver han på Facebook.