Förvaltningsrätten i Stockholm ger grönt ljus för införandet av tiggeriförbud i Täby, Danderyd och på Lidingö. Ingen av förbuden strider mot lagen.

Det var förra året som Täby, Danderyd och Lidingö beslutade om att införa förbud mot tiggeri. Besluten överklagades i januari i år. Men, nu har domstolen beslutat att gå på kommunernas linje i frågan. Domstolen har i målen funnit att de berörda kommunernas förbud mot passiv och aktiv insamling av t.ex. pengar på angivna platser i kommunen inte ska upphävas.

Lidingö följer lagen

På Lidingö följer vi lagen och det tycker domstolen också. Tiggeriförbud är tillåtet efter prövning. När en del politiska beslut fattas försöker en del politiker göra det till en juridisk fråga som belastar samhällsapparaten med onödiga rättsfall, skriver Daniel Källenfors (M) Kommunstyrelsens ordförande på Lidingö på Facebook.

I fallen Täby och Lidingö ser domstolen likheter med den rättsliga diskussionen kring det tiggeriförbud som infördes i Vellinge kommun. Tiggeriförbudet i de tre kommunerna gäller på vissa utvalda platser. I Danderyd och Täby omfattar det också att på ett aktivt sätt försöka samla in pengar, pantbara flaskor och annat återvinningsbart.