Första intaget på Traumacentrum på Karolinska kostar över 300 000 kronor per skottskadad patient. Slutnotan för skattebetalarna är större. Nu kallar Svenonius till ett krismöte med regeringen.

Hittills i år har 16 personer i Stockholm skjutits ihjäl och 24 har skadats och bland dem de två barn som hamnade i skottelden då en man öppnade eld på en lekplats i Flemingsberg tidigare i somras. Bakom rädslan och rubrikerna kostar gängvåldet samhället enorma pengar.

Nu kallar finansregionrådet i Stockholm Irene Svenonius (M) till ett krismöte med regeringen.

Situationen är ohållbar och ytterst allvarlig. Nu måste vi kroka arm över partigränserna för att få bukt med den gängkriminalitet som fått fäste i huvudstaden. Vi ska ta tillbaka vår huvudstadsregion och göra Stockholm tryggt igen, säger Svenonius.

Under de senaste tio åren har gängkriminaliteten ökat i alla Sveriges storstadsregioner. I Stockholm har skjutningarna under denna tid fördubblats. Natten till i dag inträffade totalt fyra skjutningar i stockholmsområdet. En person har avlidit till följd av sina skador. Gunnar Sandersjöö är verksamhetschef och kirurg på Traumacentrum Karolinska (TCK) vid Karolinska universitetssjukhuset. Han säger att våldet ändrat karaktär de senaste åren jämfört med tidigare.

Förr såg man patienter komma in med en skottskada i ena benet efter ett varningsskott. Idag handlar det inte om några enstaka varningsskott. Det förefaller numera som om man ofta skjuter för att försöka döda, säger Gunnar Sandersjöö. Sammanlagt får Traumacentrum Karolinska varje år omkring 1500 – 1800 traumalarm, varav 300 – 400 pga. svåra skador. Många av patienterna är personer som behöver vård pga trafikolyckor, fallolyckor, självmordsförsök eller svåra arbetsplatsolyckor.

Omkring 200 larm består dock av patienter som skadats i samband med kniv- eller skjutvapenvåld och många gånger hinner patienterna inte till sjukhuset.

Vi ser ju bara dem som överlever. De som dör på plats kommer aldrig hit om det inte är något alldeles extra ordinärt, ibland endast för att konstatera dödsfall. Vi hade till en händelse här för ett tag sedan då det fanns en så pass omfattande hotbild på platsen att man valde att åka in med patienten trots att han fått ett allvarligt skott mot huvudet och redan var avliden, säger Sandersjöö.

Varje skjutning kostar skattebetalarna

Trots att skjutningarna med jämna mellanrum påverkar Gunnar Sandersjöö och hans kollegor på Traumacentrum Karolinska menar han att de inte har någon större effekt på sjukvården som helhet på Karolinska universitetssjukhuset, då det endast utgör en del av det stora traumauppdraget. De är snarare samhället i stort som får ta den ”stora smällen”, säger han.

Förutom den rädsla som en växande kriminalitet skapar i enskilda bostadsområden kostar även våldet skattebetalarna en enorm summa. Bara det första intaget hos Traumacentrum Karolinska, dit sjukvården har som rutin att köra alla patienter med skottskador, kostar enligt Region Stockholm omkring 300 000 kronor. Tillkommer gör avgifter för ambulansskjutsen in till sjukhuset, månader av rehabilitering och återbesök.

Sedan ett par år tillbaka samarbetar även Intensivakuten på Karolinska sjukhuset med polisen. Därtill har Region Stockholm även tagit beslutet om att skalskydda alla sina akutsjukhus och idag är glasen på avdelningarna skottsäkra.Sen har vi ju vår egen säkerhetspersonal här på sjukhuset också, säger Gunnar Sandersjöö.

Sammanlagt blir den totala kostnaden för en skottskadad patient betydligt högre än de cirka 300 000 kronor som krävs för den initiala omhändertagningen på Traumacentrum Karolinska.

Svenonius kallar till krismöte med regeringen
Irene Svenonius (M) finansregionråd i Region Stockholm

Stockholms finansregionråd Irene Svenonius (M) kräver ett krismöte med regeringen för att diskutera hur man tillsammans ska få stopp på gängkriminaliteten. Det är ett enormt samhällsproblem när hela bostadsområden lever i skräck på grund av den kriminalitet som blir allt råare. Tidigare i somras hade vi två små barn som hamnade i skottelden och för varje dag som går riskerar fler unga människor hamna i klorna på de här gängen. Nu är det dags att agera, säger Svenonius.

Vilka förslag kommer du att ha med dig till krismötet?

Det handlar framför allt att få bort de här människorna från gatorna och skydda allmänheten. Jag vill se längre straff för gängbrott och jag tycker varken att ungdoms- eller mängdrabatten är något som bör finnas kvar. Du ska inte få ett kortare straff bara för att du haft den dåliga smaken att begå fler grova brott och eller för att du råkar vara under 21 år.

Skjutningar i Stockholm och i Sverige hittills i år

Antal skjutningar: 76
Antal skadade: 24
Antal döda 16
Fakta Polisen.

Relaterade nyheter