Invånare i Stockholms län betalar in nära hälften av all statlig skatt.

Det visar en uppdaterad undersökning gjord av Ratsit. Sammanställningen är baserad på underlag från skattedeklaration för inkomstår 2017, utdraget på alla levande människor i Sverige över 16 år.

I Sverige är det 1,3 miljoner personer som betalar statlig inkomstskatt. Det motsvarar cirka 16 procent av befolkningen. Den totala statliga skatten som samlades in under inkomstår 2017 var 57,4 miljarder. I linje med intäkterna under inkomståret 2019, enligt Ekonomifakta.

Stockholmskommuner toppar listan

Sex av de tio kommuner som bidrar mest i statlig skatt ligger i Stockholms län. Stockholm stad, där mindre än 10 procent av landets invånare bor, bidrar med mer statlig skatteintäkt än 80 procent av landets kommuner tillsammans. Drygt 12 miljarder kommer från enbart Stockholm stad.

Kommun% Andel av intäktTotal statlig löneskatt per år (mkr)
Stockholm 2112059
Göteborg6,333636
Nacka31721
Malmö2,531452
Uppsala2,51436
Täby2,431397
Danderyd2,231281
Lidingö2,21266
Sollentuna1,921105
Linköping1,56896
Stockholms län toppar även länslistan

Stockholm sticker ut även när vi tittar på den statliga skatten fördelat på län. Stockholms län står för drygt 45 procent av den totala statliga intäkten, ungefär 26 miljarder kronor. Västra Götalands län som bidrar näst mest står för endast 14 procent, ungefär 8 miljarder kronor.

Källa: Ratsit.

Stockholms län har 30 procent fler invånare än Västra Götalands län, men står ändå för mer än tre gånger så stor del av den statliga skatteintäkten.

Intäkterna räcker till att t.ex. nästan hela polisväsendet som för 2020 är cirka 28 miljarder kronor. Eller hela studiestödet som är på cirka 22 miljarder kronor. Det är stora summor som invånarna i Stockholms län betalar i statlig skatt varje år.