Finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M): Varje krona som betalas ut på felaktiga grunder är en stöld från stockholmarna.

Under de senaste månaderna har flera exempel på välfärdsfusk uppdagats. SVT har rapporterat om anhöriga som tar ut döda släktingars pension och Expressen har rapporterat om Skatteverkets arbete med att jaga människor som fuskar med hjälp av falska identiteter. Välfärdsfusk har blivit en inkomstkälla för kriminella nätverk.

Stockholm stad skruvar upp arbetet mot välfärdsfusk

I dag presenterade Anna König Jerlmyr (M) Finansborgarrådet nya insatser mot välfärdsfusk i Stockholms stad. Det handlar bland annat om att inrätta en central samordningsfunktion på stadsledningskontoret för att effektivisera arbetet som sker i de olika förvaltningarna och stärka samordningen med nationella myndigheter som t.ex. Polisen, Skatteverket, Kronofogden och Ekobrottsmyndigheten.

Fusket är en stöld från stockholmarna

Välfärdsfusket är en viktig inkomstkälla för den organiserade brottsligheten och den ska vi strypa. Tillsammans med nationella myndigheter får vi nu bättre möjligheter att identifiera och agera mot den brottslighet som finansieras av skattebetalarna. Det här blir ytterligare ett verktyg för att bekämpa kriminaliteten, säger finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

Alla välfärdsbrott ska polisanmälas och underrättelseskyldigheten till andra myndigheter alltid följas. Det förebyggande arbetet kommer att ske genom riskanalyser och granskning av kravställan samt ersättningssystem i stadens upphandlingar. Varje krona som betalas ut på felaktiga grunder är en stöld från stockholmarna, säger finansborgarrådet.