Värmen ser ut att göra comeback i veckan. Det kanske kan vara läge för ett bad vid någon av badplatserna i Stockholms län?

Växjö kommun i topp

Det finns drygt 2 500 badplatser i Sverige, och allra flest ligger i Växjö kommun i Kronobergs län. I Växjö kommun finns hela 43 badplatser. Därefter kommer Stockholm med 37 badplatser och sedan Norrtälje och Västervik med 32 badplatser vardera.

Statistiken bygger på rapporteringar som kommunerna själva gjort till Havs- och vattenmyndigheten. Uppgifter om badplatser från: Havs- och vattenmyndighetens hemsida.

Myndigheterna: Badvakta varandra

Det är fortsatt viktigt att följa myndigheternas råd och rekommendationer om att hålla avstånd, även under sommaren. Men, det är minst lika viktigt att ha omsorg om varandra, samt säkerställa så att uttryckningsfordon kan ta sig fram till badplatserna vid händelse av en olycka. Hittills i år har 13 personer drunknat under sommaren.

– Det är väldigt allvarligt och viktigt att vi tillsammans försöker hålla nere den siffran genom att badvakta varandra och aldrig vara vid vatten ensamma. Det är inte många som ropar på hjälp, utan drunkningar sker ofta i tysthet. Man kämpar för att hålla sig över ytan, sa Peter Karlborg för några veckor sedan till Aftonbladet.