Elever i Solna och Täby som stannar hemma med anledning av Coronaviruset kommer inte att få ogiltig frånvaro.

I söndags förtydligade Folkhälsomyndigheten sina riktlinjer om elever ska stanna hemma från skolan. I den uppdaterade versionen av informationsbladet står det att det är skolornas huvudman som har ansvaret.

Det är huvudmannen, det vill säga kommunen för kommunala skolor och styrelsen för fristående skolor, som har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar för skolorna, skriver Folkhälsomyndigheten.

Solna och Täby publicerade uppdaterade riktlinjer sent i söndags kväll. Elever som stannar hemma med anledning av Coronaviruset kommer inte att få ogiltig frånvaro. Föräldrar uppmanas kontakta skolan för att planera hemuppgifter under frånvarotiden. Under dagen träffas nationella krishanteringsrådet för ett möte om coronavirusets spridning. S/MP-regeringen vill få en bättre bild av läget, samt ta reda på om vården och myndigheternas informationsarbete fungerar.

Uppdatering 2 mars 17:31: Elever i Danderyd och Järfälla som stannar hemma med anledning av Coronaviruset kommer inte att få ogiltig frånvaro.

Känner du till om fler kommuner i Stockholms län kommer att tillåta elever att stanna hemma med anledning av Coronaviruset? Ta kontakt med 08-nytt genom att maila redaktion@08nytt.se.

Andra artiklar
Tips om du är orolig över att du fått coronaviruset.

Foto: Folkhälsomyndigheten.