Solna är en kommun som anklagats för att ägna sig åt social dumpning. 08-nytt har intervjuat Lars Rådén (M) kommunalråd i Solna för att ta reda på vad han tycker om debatten. Samt, ta reda på hur Solna arbetar med att hjälpa nyanlända att etablera sig i Sverige.

Hur ser ni på anklagelserna om att ni ägnar er åt social dumpning?

Det gör vi inte, vi tar vårt ansvar under etableringsfasen. Solna hjälper flyktingar med språkutbildning, jobbcoachning och yrkesutbildning för att etablera sig. Av de Solna får ta ett helhetsansvar kring fick förra året 78 procent arbete. Så vi ger dem en bra start men är tydliga och betonar från första dagen i Solna att man som nyanländ har ett eget ansvar för att försörja sig och hitta bostad i Sverige, precis som alla andra.

Varför erbjuder ni inte förstahandskontrakt till de nyanlända?

Solna ger inte förtur i bostadskön för flyktingar. Utan man får en bostad under två år och massor av stöd under den tiden.

Jag tror en förtur i bostadskön skulle rasera förtroendet för vår integrationen när kön till ett förstahandskontrakt är över tio år i Solna. Jag tror att samma rättigheter och skyldigheter måste gälla för alla, såväl flyktingar som infödda svenskar. En gräddfil skulle bara skapa motsättningar.

Hur arbetar ni för att underlätta etableringen av de nyanlända i samhället?

Vi har ett mycket framgångsrikt arbete i Solna. Förra året fick 78 procent av de flyktingar vi fick ansvar för att sätta i arbete ett jobb. Vi sätter tidigt in språkutbildning, yrkesutbildning och jobbcoachning. Sammantaget så har vi ett omfattande stöd som ger dem verktygen de behöver för att klara sin försörjning och med det etablera sig på bostadsmarknaden.

Men eftersom ansvaret för att få flyktingar i jobb ligger på staten och arbetsförmedlingen så får vi tyvärr bara jobba med en liten del av alla flyktingarna. Om vi fick skulle vi hjälpa fler in i jobb. 

Civilminister Lena Micko har meddelat att regeringen ska följa upp hur bosättningslagen används. Har ni några inspel på hur bosättningslagen ska förändras?

I grunden fungerar det inte att anvisa flyktingar till kommuner som inte har lediga bostäder. Därför borde staten kliva in och ta ett ansvar i etableringsfasen. Inrätta statliga etableringsboenden som man kan bo kvar på länge och samtidigt läsa språk och annan utbildning. På det sättet kan man under en längre tid leta sig mot storstadsregionerna.

I grunden är flyktingmottagandet ett statligt åtagande och då måste staten ta helhetsansvar för de kostnader som uppstår annars hamnar vi i den här situationen där kommuner ställs mot varandra när staten misslyckas med sina åtaganden.

Foto: Lars Rådén. Moderaterna i Solna.