Den nya så kallade 10/30-biljetten som SL börjar sälja på måndag innebär att man kan resa 10 dagar per månad.

Det har varit en tuff ekonomisk tid för kollektivtrafiken i hela Sverige under pandemin. Regeringen har inte hållit löftet om full kompensation för minskade intäkter och många befarar att resandemönstret kommer fortsatt vara annorlunda framöver. Fler kommer sannolikt att jobba hemma och nyttja kollektivtrafiken mer flexibelt än innan pandemin.

Ny flexibel biljett

För att möta den nya verkligheten inför nu SL ett nytt kort på försök under sex månader. SL vill möta detta med ett nytt flexibelt månadskort, ett så kallat 10/30-kort. Det innebär att man har rätt att resa obegränsat under 10 av de 30 dagar som kortet gäller. Nobina kommer att vara återförsäljare för den nya biljetten i Travis-appen.

Ett flexibelt 30-dagarskort kan låta oss testa hur efterfrågan ser ut och om det är en lösning som är här för att stanna”, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd och ordförande för SL.

Relaterade nyheter