Kostnaderna motsvarar driftskostnaderna för knappt 4 vårdcentraler under ett år

Nyhetsrubriker om nya skjutningar i Stockholms län har stått som spön i backen under de senaste åren. Siffror från Socialstyrelsen visar att antalet personer som vårdats för skottskador i Stockholms län mer än tredubblats från 16 personer år 2009 till 54 personer 2019. Skjutningarna har utöver lidande även en prislapp.

100 miljoner kronor under en tioårsperiod

Under de senaste tio åren har 400 patienter vårdats för skottskador vilket motsvarar en kostnad på drygt 100 miljoner. Kostnaderna motsvarar driftskostnaderna för knappt 4 vårdcentraler under ett år, eller 74 sjuksköterskelöner under ett år.

I år har traumacentrum vid Karolinska sjukhuset behandlat 38 patienter för skottskador, till en total kostnad på över 10 miljoner kronor kr och ett genomsnittligt antal vårddygn på 6,5 dygn per patient. Den genomsnittliga kostnaden för att behandla en patient med skottskador är näst intill 266 000 kr.

M: Utvecklingen går åt fel håll

Det är pengar som hade kunnat göra stor nytta i övrig sjukvård eftersom vård för skjutningar är väldigt kostsam, både i lidande och i otrygghet men också i reella ekonomiska termer. Det är en utveckling som går åt helt fel håll, säger Tobias Nässén (M) vård- och valfrihetsregionråd i Region Stockholm.

Foto: SVT Stockholm.