Sex kommuner i nordvästra Stockholms län tar krafttag mot relationsvåld. Det handlar bland annat om att förlänga den årliga veckolånga kampanjen ”en vecka fri från våld” till en månadskampanj; ”en månad fri från våld”. Man storsatsar även på föreläsningar och workshops och öppnar också upp för samverkan och idéutbyte på ämnet. Kommunerna som samarbetar är Upplands-Bro, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Sundbyberg och Upplands-Väsby.

Arbetet och insatserna mot våld i nära relationer är någonting alla kommuner jobbar med konstant. Dock kommer problemet under denna månad vara särskilt uppmärksammat. Kampanjens syfte är att synliggöra och öka kunskaper om relationsvåld, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.

Särskilt fokus på unga

Årets kampanj kommer att ha ett särskilt fokus på barn och unga. Under november kommer till exempel en ny sida funktion på Upplands-Bro hemsida som riktar sig till unga. Upplands-Bro har även jobbat med att utbilda personer på fritidsgårdar för att kunna erbjuda stöd till de ungdomar som är utsatta. I bland annat Järfälla har man också jobbat mycket med det förebyggande arbetet.

– Järfälla har kommit långt i det målmedvetna arbetet med att motverka våld i nära relationer. I kommunens våldsmottagning erbjuder vi stöd till den som blivit utsatt och vi har ett omfattade förebyggande arbete, vilket är något vi kommer fortsätta utveckla, säger Dan Engstrand (M), ordförande för socialnämnden i Järfälla.

Fördel att samarbeta

Att gemensamt jobba mot relationsvåld har många fördelar. Delvis för att utbyta erfarenheter och idéer – och delvis för att få större genomslag i kampanjen. Samarbetet ger också de anställda för kommunerna inom socialtjänst, fritid och skola möjlighet att del av ett fullmatat program.

– Våld i nära relation handlar om allvarlig brottslighet och är ett utbrett samhällsproblem. Vi i kommunerna ska göra allt vi kan för att hjälpa drabbade. Vi ser samtidigt ett behov av mer kraftfulla åtgärder, till exempel genom skärpta straff för gärningsmän som döms för den här typen av brott, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande i Upplands-Bro.

Är du utsatt? Ring Brottsofferjouren för stöd och hjälp på 116 006 eller maila fraga@boj.se.

Foto: Unsplash.com