Huddinge kommun ska införa flexibel skolstart på gymnasieskolorna. Syftet är att minska trängseln i kollektivtrafiken.

08-Nytt har tidigare rapporterat om trängseln i kollektivtrafiken. Det finns även en oro bland kommuner och myndigheter att trängseln kommer att öka i samband med skolstarten efter sommaren. I Stockholms län pendlar cirka 48 procent av länets gymnasieelever till en annan kommun. Samverkan Stockholmsregionen (SSR), som är en organisation med representanter från kommun, region och stat har tagit fram riktlinjer för hur kommunerna kan sprida starttiderna på skoldagen för att minska toppbelastningen i kollektivtrafiken.

Huddinge inför flexibel skolstart för gymnasiet

För att minska belastningen i kollektivtrafiken kommer Huddinge att införa flexibel skolstart för gymnasieeleverna.

Alla Huddinges gymnasierektorer fått i uppdrag att se över om det går att justera starttiderna inför höstterminen, säger Patrik Forshage, gymnasie- och arbetsmarknadsdirektör i Huddinge.