Ny statistik från Socialstyrelsen visar att andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Sigtuna sjunkit kraftigt sedan maktskiftet 2018.

Andelen vuxna i Sigtuna kommun med ekonomiskt bistånd är lägre än länssnittet i november. Totalt fick 336 personer i Sigtuna kommun ekonomiskt bistånd stöd under november, vilket alltså motsvarar 0,7 procent av den vuxna befolkningen och är 0,2 procentenheter lägre än länssnittet. Sett ur ett lägre perspektiv har gapet mellan Sigtuna och snittet i Stockholm län ökat, till Sigtunas fördel. Siffrorna kommer från Socialstyrelsen och har sammanställts av Newsworthy

Arbetslinjen levererar

Mattias Askerson (M) som är ordförande för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Sigtuna kommun är nöjd över utvecklingen. Enligt honom har kommunen arbetat målmedvetet de senaste åren med att få fler invånare i kommunen i egen försörjning trots den pågående pandemin. Det handlar om ett aktivt arbete med att få fler att stå på egna ben och vara i egen försörjning. Från kommunen erbjuds insatser och stöd i form av coachning, vuxenutbildning, praktik och arbetsträning, skriver han på Facebook. Flest biståndstagare finns i Södertälje med 1,6 procent medan Solna återigen toppar ligan med lägst andel biståndstagare med 0,2 procent.

Relaterade nyheter