Hemlösa riskerar att drabbas hårt av coronaviruset. Hur jobbar Stockholm stad? 08-Nytt har intervjuat Jan Jönsson (L), Socialborgarråd i Stockholm stad.

Hur allvarligt bedömer du att läget är just nu?

Det här är en samhällskris som kräver ett stort ansvarstagande av alla. Stockholmarna ska vara trygga. Socialtjänsten i Stockholm är vana att hantera kriser och stora belastningar över längre perioder. Ännu ser vi ingen extraordinär belastning på socialtjänsten men vi gör oss redo för det genom en mängd åtgärder. Du kan som medborgare ta ditt ansvar för att läget inte ska bli värre genom att följa myndigheternas råd.

På vilket sätt arbetar ni med att nå ut med information (samt, ge stöd) till t.ex. hemlösa i Stockholm stad?

Jan Jönsson (L), Socialborgarråd.

Förutom kontakten som många hemlösa har med socialtjänsten ute i stadsdelarna och på enheten för hemlösa, har socialförvaltningen ett uppsökarteam som jobbar dagar, kvällar, nätter och helger. De jobbar aktivt med att ge aktuell information med anledning av corona. Utöver det, har vi också kontakt med frivilligorganisationer som i sin tur kan förmedla information.

För hemlösa har vi förlängt vistelsebesluten på våra härbärgen till 14 dagar på ett och samma boende och håller nu extra öppet så att hemlösa i så hög utsträckning som möjligt kan stanna inomhus även dagtid. Socialtjänsten avvisar ingen med förkylningssymptom, då ordnas enkelrum.

Har ni vidtagit några extraordinära åtgärder? T.ex. stänga ned verksamheter inom ramen för socialnämndens arbete eller begränsa öppettider och dylikt.

Framför allt har socialförvaltningen tagit fram beredskapsplaner för hur samhällsviktiga funktioner ska kunna upprätthållas, även vid personalbortfall.

Vad gäller specifika åtgärder för utsatta grupper så har staden fattat beslut om snabbare handläggning vid plötsligt förändrade assistansbehov tex om daglig verksamhet eller gymnasiesärskola stänger. Stadens LSS-hälsa har gått igenom alla boenden och tittat på var vi har personer i riskgrupp. I de boenden där det finns flera personer som tillhör en riskgrupp har sedan förra veckan besöksstopp införts. 

Stadsdelsnämnderna har också getts möjlighet att stänga daglig verksamhet om det på verksamheten deltar personer som tillhör en riskgrupp och om det förekommer smittspridning i verksamheten. Habiliteringsersättningen utgår till deltagarna även om verksamheten stängs ner.

Finns det något som enskilda kan göra för att hjälpa hemlösa i det här läget?

Har man möjlighet är det oerhört välkommet att stötta en frivilligorganisation med ett ekonomiskt bidrag eller bli månadsgivare. Självklart ska du också bidra med ditt personliga ansvar att minska smittspridningen genom att noga följa myndigheternas råd om att tvätta händerna och stanna hemma när du är sjuk.