Våldsamt upplopp, våld mot tjänsteman och blåljussabotage. Tre exempel på brott som Morgan Johansson vill ha kvar ungdomsrabatten på.

Debatten om straffrabatter för ungdomar har tagit ny fart efter påskupproren. S-regeringen har vid ett flertal tillfällen kommunicerat ut att den nu ämnar att slopa straffrabatten. Men vid en närmare granskning visar det sig att rabatten avskaffas för vissa typer av brott men förbiser unga som begår brott som trots straffvärdet är synnerligen allvarliga till sin natur. Ett exempel på sådant brott kan vara om någon hotar ett vittne och därigenom gör sig skyldig till övergrepp i rättssak. Ett annat sådant brott som enligt regeringens förslag fortsatt kan bevilja straffrabatt vid påföljdsbestämning i fråga om unga lagöverträdare är då någon angriper en polisman och därigenom gör sig skyldig till våld eller hot mot tjänsteman.

Straffrabatter aktuellt för de som deltagit vid påskupproren

Våldsamt upplopp, våld mot tjänsteman och blåljussabotage är också tre brott är tre exempel på brott som S-regeringen med Morgan Johansson vill ha kvar ungdomsrabatten på. Moderaterna har under lång tid varit kritik mot regeringen och vill avskaffa rabatten för alla brott. Om man är vuxen nog att kasta sten på polisen är man också vuxen nog att ta sitt straff, skriver Ulf Kristersson på Facebook.

Relaterade nyheter