Antalet skjutningar har ökat under de senaste två åren. Hittills i år har det skett 97 bekräftade skjutningar i huvudstaden.

08-nytt har vid ett flertal tillfällen rapporterat om att antalet skjutningar i Stockholms län ligger på en hög nivå. I helgen rapporterade Aftonbladet att antalet skjutningar hittills i år är fler än 2018 och 2019. Hittills i år har det skett 97 bekräftade skjutningar i Stockholm, motsvarande siffra för 2018 och 2019 var 71 respektive 72 bekräftade skjutningar.

En kartläggning gjord av polisen, som Aftonbladet publicerat, pekar ut 676 personer som gängkriminella i Stockholmsområdet 2020.

Färre poliser i yttre tjänst

En kartläggning gjord av Polistidningen visar att antalet poliser i yttre tjänst minskat under de senaste fem åren. 2015 var 46% av alla poliser i yttre tjänst, motsvarande siffra 2019 var 44%. Samtidigt har befolkningen ökar vilket innebär att antalet poliser i yttre tjänst per hundratusen invånare minskat från 94 till 88. Hård arbetsbelastning, tuff arbetsmiljö och dålig karriärutveckling sägs vara några orsaker till minskningen.

Behövs fler poliser i Stockholm

I september gick Anna König Jerlmyr (M) finansborgarråd i Stockholm stad ut och krävde fler poliser i Stockholm. Anna König Jerlmyr anser att situationen är så allvarlig i Stockholm att polisen nationellt ska klassa utvecklingen som så kallad särskild nationell händelse, vilket gör att resurser kan tas från andra delar av landet.

Vi ser att Stockholm drabbats hårt av gängkriminalitet och skjutningar och att polisen är underbemannad. Vi behöver en kraftsamling i regionen och förstärkning från polisen, sa Anna König Jerlmyr (M) till SVT Stockholm.