Vill pausa införandet av den nya stockholmsskatten till 2023. För att kunna hantera de ekonomiska besvären med anledning av pandemin.

Region Stockholm har i dag skickat en så kallad hemställan till regeringen om att skjuta upp ändringarna i den kommunala kostnadsutjämningen till år 2023. Syftet med att pausa införandet är att kunna hantera t.ex all den vård som skjutits upp med anledning av pandemin, samt intäktsbortfallet i kollektivtrafiken. Alla partier utom Socialdemokraterna och Vänsterpartiet står bakom hemställan.

Liten kompensation från staten för coronapandemin

Pandemins ekonomiska effekter för Region Stockholm 2020-21 bedöms uppgå till hela 10 miljarder kronor. Regeringens utlovade kompensation täcker endast en bråkdel av merkostnaderna och intäktsbortfallet inom sjukvården och kollektivtrafiken. Bilden av att statens kompensation inte täcker alla kostnader är liknande runtom i flera regioner. Samtidigt vill S-regeringen att invånarna Stockholms län (som enda region i hela Sverige) ska betala nära 3 miljarder mer till resten av landets regioner.

Det är orimligt att under pandemin och med det nya ekonomiska läget driva igenom chockhöjningen av utjämningsskatten, en Stockholmsskatt på 3,6 miljarder kronor, som vi är den enda av landets 21 regioner som betalar. Det motsvarar drygt 5000 sjuksköterskor. Idag arbetar cirka 11 000 sjuksköterskor i regionen och de behöver bli fler – inte färre, säger finansregionrådet Irene Svenonius (M).

Vill att staten tillfälligt tar över kostnaden

Lösningen som Region Stockholm föreslår är att staten tar över kostnaden för den nya Stockholmsskatten på 3 miljarder kronor. Det saknas inte utrymme i statens budget när krisåtgärderna ska dras tillbaka. S-regeringen har under året höjt bidrag och transfereringar med över 6 miljarder kronor.

S-regeringen ger kalla handen

Civilminister Lena Micko meddelar till TT att de inte kommer att gå Region Stockholm till mötes.

Läs mer

Invånare i Stockholms län betalar in nära hälften av all statlig skatt.