TCO:s senaste jämställdhetsindex visar att män i Stockholms län år 2019 tog ut 32,3 procent av alla dagar med föräldrapenning och vård av sjukt barn. En kraftig ökning jämfört med 2006.

Kvinnor i Sverige tog under förra året i genomsnitt ut 69,1 procent av alla dagar med föräldraledighet och vård av sjukt barn, visar TCO:s senaste Jämställdhetsindex. Männen tog ut 30,9 procent av dagarna. Det är 4,3 procentenheter närmare jämställt uttag än för fem år sedan.

Jämställdhetsindex illustrerar hur uttaget av föräldrapenning fördelar sig mellan könen. Index visar hur stor andel av föräldrapenningdagarna som tas ut av kvinnor. Ju närmare ett värde ligger 100, desto närmare är det att kvinnor tar ut all ledighet för omvårdnad av barn. Ett index på 50 visar på ett helt jämställt uttag och ett index på mindre än 50 skulle betyda att män tar ut mer än kvinnor.

Stockholms län tredje bäst i landet

Jämställdhetsindex för Stockholms län är 67.7 procent för 2019, vilket placerar länet på plats 3 av 21 län. Männen tog 32,3 procent av alla dagar. Det är en kraftig förbättring jämfört med 2006. Då tog män i Stockholms län i genomsnitt 23,1 procent av alla dagar med föräldraledighet och vård av sjukt barn.

Vallentunapapporna är tredje bäst i landet

I Stockholms län ligger Vallentuna kommun på en första plats. Förra året tog kvinnorna i kommunen 64,9 procent av alla dagar med föräldraledighet och vård av sjukt barn. Männen tog ut 35,1 procent. Vilket placerar kommunen på plats 3 av 290 kommuner.

Kommun Stockholms länJämställdhetsindex 2019 (%)
Vallentuna64.9
Nacka65.9
Täby66.0
Värmdö66.3
Tyresö66.5
Huddinge66.5
Sollentuna66.6
Österåker67.0
Vaxholm67.2
Stockholm67.2
Danderyd67.2
Lidingö67.3
Solna67.6
Ekerö68.2
Haninge68.4
Nykvarn68.7
Järfälla68.8
Upplands Väsby69.1
Botkyrka69.2
Sigtuna69.3
Sundbyberg69.6
Nynäshamn69.6
Upplands-Bro69.7
Norrtälje69.7
Södertälje70.7
Salem71.3

Fakta: TCO:s jämställdhetsindex bygger på statistik från Försäkringskassan över antal utbetalade nettodagar med föräldrapenning och antal utbetalade nettodagar med tillfällig föräldrapenning för vård av barn.