Antikroppar kan vara skäl att få göra inomhusbesök på äldreboenden, meddelar Socialstyrelsen. Verksamheterna ska säkerställa testresultatetens tillförlitlighet.

Socialstyrelsen har förnyat riktlinjerna under pandemin vad gäller besök på äldreboenden.  Personer som är symtomfria och har antikroppar mot covid-19 får göra besök på äldreboenden. Det meddelade Socialstyrelsen vid dagens presskonferens. Socialstyrelsen uppger att det är verksamheternas ansvar att försäkra sig om att testresultaten är tillförlitliga. Testet ska inte vara äldre än 6 månader gammalt.

Inte lika strikt för besök utonhus

Socialstyrelsen rekommenderar även att verksamheterna i första hand tar emot besök utomhus. Sådana besök behöver inte vara strikt motiverade. Besök inne i verksamheten behöver vara mer strikt motiverade. En bedömning av om ett besök är möjligt behöver ta hänsyn till både den boendes behov av ett fysiskt besök och verksamhetens förmåga att genomföra det på ett säkert sätt.

Många äldre har drabbats av ensamhet

Under pandemin har äldres isolering och ensamhet vuxit. Social isolering är hälsofarligt, jämförbart med att ha dåliga levnadsvanor enligt 1177. Ensamheten innebär en ökad risk för att utveckla hjärt- kärlsjukdomar, stroke och demens. Ensamhet leder även till ökade psykiska besvär.

Fortsatt stor smittspridning

Socialstyrelsen meddelade även under pressträffen att smittrisken fortfarande är för hög i landet och att alla måste bistå med att få ner det sista för att Sverige inte få en ny topp av smitta.