Under de senast åren har flera ekonomer och politiker presenterat tankar på en ny fastighetsskatt. Vad skulle det innebära för invånare i Stockholms län?

Politisk oenighet

Det pågår diskussioner mellan regeringen och samarbetspartierna om en ny omfattande skattereform. Införandet av en ny fastighetsskatt eller kraftigt höjda avgifter ligger på förhandlingsbordet. Av riksdagens 8 partier är det endast Moderaterna och Kristdemokraterna som inte vill slopa dagens system, samt håller dörren stängd för diskussioner om en skattereform som inkluderar återinförd fastighetsskatt.

Att återinföra fastighets-, gåvo- och arvsskatt är ungefär lika dumt som att börja tillverka kylskåp med freon, skriver Moderaternas skattepolitiska talesperson Niklas Wykman på Twitter.

Vårt parti föreslog avskaffad fastighetsskatt och låg kommunal avgift 2001. Som enda parti drev vi frågan till 2006 då alliansen slöt upp. Från den 1 jan 2008 blev det verklighet! Fastighetsskatt ska inte komma tillbaka! Det skriver Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch på Twitter.

Gamla skatten avskaffades

Fastighetsskatten avskaffades 2008 och gjordes om till en kommunal fastighetsavgift med ett högsta takbelopp. Fastighetsavgiften från småhus inbringar idag större skatteintäkter till det offentliga än dess föregångare, cirka 17 miljarder 2019 jämfört med 13,2 miljarder 2007. Finansminister Magdalena Andersson (S) tycker att dagens fastighetsskatt är orättvis och gynnar boende i t.ex. Stockholms län.

Slutsats inkluderar inte hela boendekostnaden

Skattebetalarnas förening menar man inte kan hävda att invånare i Stockholms län gynnas av fastighetsavgiften. Utan att man även måste se till hela boendebeskattningen. De stora regionala prisskillnaderna på bostadsmarknaden bidrar till att storstadsborna står för en betydande andel av skatteintäkterna från bostadsförsäljningar, uppskovsräntan och stämpelskatterna, skriver organisationen i en nyligen publicerad rapport om fastighetsskatten.

Så mycket kan du behöva betala

Skattebetalarna har, som en del av organisationens kampanj emot en ny fastighetsskatt, tagit fram en räknesnurra. Du som privatperson kan räkna ut hur hög din skatt skulle bli med en ny fastighetsskatt. Du hittar till räknesnurran genom att klicka här.

Alla får betala mer med ny fastighetsskatt

Ett genomsnittligt småhus i Sverige skulle med de olika förslagen som presenterats de senast åren få en årlig fastighetsskatt i intervallet 11 000 till 27 400 kronor. Jämfört med dagens högsta fastighetsavgift på 8 349 kronor. Motsvarande för en genomsnittlig tvåa skulle bli en fastighetsskatt på mellan 5 300 till 20 500 kronor. Jämfört med dagens maxbelopp på 1 429 kronor per lägenhet.