Även kultur- och idrottsvärldarna påverkas av coronaviruset. Nacka kommun genomför en rad åtgärder för att underlätta vardagen för kultur- och idrottsutövare under krisen.

I coronavirusets spår ställs nu många kultur- och idrottsaktiviteter in i hela Stockholms län för att minska smittspridningen. Föreningar får i vanliga fall betala in en avbokningsavgift när t.ex. träningstillfällen ställs in. Nu frångår Nacka kommun den policyn genom att tillfälligt slopa avbokningsavgifterna från kommunens idrottsplatser. Den nya tillfälliga policyn beslutades genom ett så kallat ordförandebeslut av Fritidsnämndens Gunilla Grudevall-Steen (L). Syftet är att idrottsföreningarna i kommunen inte ska lida ekonomiskt under coronakrisen.

Ett liknande beslut har fattats av Richard Wendt (M), ordförande i Kulturnämnden gällande kommunens aktiviteter riktat mot äldre. Äldre som inte kan delta i kulturhusens aktiviteter kommer inte att behöva betala en avbokningsavgift. Personer som inte kan lämna in lånade böcker till biblioteken i tid kommer inte behöva att betala en förseningsavgift. De nya tillfälliga reglerna gäller fram till den 30 april och kan förlängas Även i dessa fall är syftet är att säkerställa att framför allt de äldre kulturutövarnas ekonomiska situation inte ska drabbas negativt med anledning av coronakrisen.