Sedan julhelgen har en brand härjat på en stor soptipp i Botkyrka. Branden kan inte släckas på traditionellt sätt eftersom det riskerar att förgifta mark och dricksvatten för kommunens invånare. Därför har branden fått fortlöpa. Resultatet är en mängd gifter i naturen och en rök så farlig att människor uppmanas att hålla sig inomhus när vinden ligger på. 

Oppositionen med Stina Lundgren (M) i spetsen riktar nu skarp kritik mot Botkyrka kommun för hanteringen av branden. Det har tidigare framkommit att kommunen har undanhållit information, och arbetet med att bekämpa branden och dess effekter dröjer.  

– Undanhållandet av viktig information påminner mer om något som sker i ett U-land, samtidigt som Botkyrkabornas hälsa riskeras då de vare sig fått viktig information i tid eller besked om vart man ska vända sig för att få hjälp, säger Stina Lundgren (M), oppositionsråd till Dagens Nyheter.

Branden i Kagghamra har pågått i snart två månader. Barn, äldre och gravida rekommenderas att hålla sig inomhus för att undvika den farliga röken från branden. Media rapporterar om människor som drabbats av både näsblod och andningssvårigheter från att vistas utomhus i Botkyrka. Den 7 februari tog kommunen äntligen tag i att köpa in luftrenare till de hem som ligger närmast branden, något som inte har varit en självklarhet tidigare. 

– Människor har levt i farlig brandrök i så många veckor, och först nu får de luftrenare. Vi undrar varför detta inte skett tidigare, säger Stina Lundgren.

Moderaterna i kommunen har till nästa kommunfullmäktige ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S) på temat och kräver svar. Frågor som ska besvaras är bland annat: ”Varför fördröjdes instruktioner till invånarna om hur de ska agera och skydda sig?” samt ”Vad kommer kommunen göra för de drabbade, då i synnerhet barn, gravida och äldre som kan ta skada av detta?” 

Socialdemokraterna i sin tur försöker spela ned kommunens roll i det hela och för att skifta fokus anklagar man Moderaterna i Botkyrka för korruption. Det är ingen hemlighet att markägaren till soptippen i fråga är medlem och förtroendevald för M men Botkyrka kommun är den som har det yttersta ansvaret, där styr S. Kommunen är den myndighet som har godkänt NMT:s* avfallshantering i Kagghamra, som ligger till grund för branden, och på sådant vis är det även kommunen som har tillsynsansvaret. 

*NMT är ett underbolag till Think Pink.  

Foto: Unsplash.com