Miljöpartiet i Stockholm stad vill pausa trängselskatten så länge Regeringen uppmanar Stockholmarna att undvika onödiga kollektivtrafikresor.

Tidigare uppmanade Moderaterna regeringen att pausa trängselskatten. Syftet är att uppmana fler att åka bil för att därmed minska smittrisken.

– Efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att riskgrupper inte ska åka kollektivtrafik och att man inte ska ha någon trängsel i kollektivtrafiken för att minimera smitta, konstaterar vi att det står i strid med trängselskattens syfte, nämligen att man ska få fler människor att åka kollektivt och färre använda bilen, säger Niklas Wykman (M), Moderaternas skattepolitiska talesperson.

Även Miljöpartiet vill pausa trängselskatten

I onsdags meddelade Miljöpartiet att de vill att regeringen ska pausa trängselskatten i Stockholm så länge som stockholmarna uppmanas att undvika onödiga kollektivtrafikresor.

– Syftet med trängselavgifterna är att minska trängseln i Stockholm. Trafiken har minskat med 15-20 procent på vardagar och ännu mer på helgerna. Antalet trängselskattepassager har minskat med runt 25 procent. Det finns helt enkelt inte samma trängsel, och därmed inte samma syfte med trängselavgifterna just nu, säger Daniel Helldén.