Coronaviruset påverkar sjukvården, men också den svenska ekonomin. Det kan leda till konkurser, högre arbetslöshet och lägre skatteintäkter. Mattias Askerson (M), ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Sigtuna uppmanar nu rikspolitikerna att samlas för att stötta ekonomin och jobben.

Spridningen av coronaviruset kommer att få både humanitära och ekonomiska konsekvenser. S/MP-regeringens bedömning är att BNP-tillväxten i Sverige blir 0,3 procentenheter svagare 2020 än den annars hade varit på grund av virusutbrottet. Riksbanken meddelade i dag att de har muskler att på olika sätt dämpa effekterna viruset har på svensk ekonomi.

Företag har redan drabbats

Många företag har redan påverkats negativt av virusspridningen. En enkät bland 850 medlemsföretag i Svenskt Näringsliv visar på omfattningen. Nästan vart femte företag, 19 procent har påverkats negativt av coronaviruset. Nästan lika många, 18 procent menar att det finns risk för personalneddragningar om läget förvärras.

Läget för flyget och besöksnäringen

Enligt flygbranschens organisation (IATA) är coronaviruset ett hot mot hela flygbranschen. Eftersom människor helt enkelt avstår från att resa. Det sa Rafael Schvartzman, Europachef på IATA till SVT i förra veckan. För att mildra de ekonomiska effekterna av coronaviruset har flera flygbolag vidtagit åtgärder. SAS ställt in 2000 flighter under mars. I dag uppmanade SAS-ledningen de anställda att gå ned 20 procent i lön. Norwegian har ställt in flygningar och permitterar personal.

Även besöksnäringen har drabbats. Flera branschföretag vittnar om att avbokningarna ökat under de senaste veckorna, framför allt från utländska företag. Enligt arbetsgivarorganisationen VISITA har företag varslat personal med anledning av virusutbrottet.

Krisen kan påverka kommunerna

De ekonomiska konsekvenserna riskerar inte bara att drabba flygbolagen utan även landets kommuner. Bland annat Sigtuna kommun i Stockholms län. På Stockholm Arlanda Airport finns omkring 600 olika företag med runt 17 000 anställda. Den lokala arbetsmarknaden är stark knuten till verksamheterna runt flygplatsen. Mattias Askerson (M), ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Sigtuna ser en risk att kommunen drabbas negativt om läget förvärras.

Oro över konsekvenserna för den lokala arbetsmarknaden

Den lokala arbetsmarknaden i Sigtuna har en stark koppling till verksamheterna runt Arlanda. Kommunen har över lång tid haft ett nära samarbete med företagen. Mattias Askerson utesluter inte att situationen kan drabba kommunen negativt.

I utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har vi genom nära samarbete med vårt lokala näringsliv lyckats pressa tillbaka utanförskap och därigenom minskat personer i behov av försörjningsstöd. Det har gett fler kommuninvånare med egen försörjning och fler skattekronor till välfärden. Den situation vi ser nu riskerar dock att Sigtunabor förlorar sina jobb, säger Mattias Askerson

Askerson manar till nationell samling

Både regeringen och Moderaterna har under dagen presenterat ett antal förslag för att mildra effekterna som virusspridningen har på svensk ekonomi. Moderaterna är beredda att göra upp med regeringen om ett krispaket. Mattias Askerson ser positivt på både regeringens och moderaternas förslag. Han vill nu att alla partier samlas för att gemensamt stötta svensk ekonomi och rädda jobben.

Det är positivt att både regeringen och Moderaterna lagt fram stimulanspaket för att stötta svensk ekonomi i det läge vi nu befinner oss i och jag hoppas att de kan komma överens om ett kraftfullt paket. Det är viktigt att vi i tider av kris sätter partiintresset åt sidan och Sverige främst, säger Mattias Askerson.

Foto: Sigtuna kommun.