Kommunstyrelsens ordförande Erik Andersson (M) vill även att staten ska stå för en stor del av migrationskostnaderna.

Migrationspolitiken är glödhet på såväl nationell och lokal nivå. Täby är en av kommunerna i Stockholms län som tar emot flest antal nyanlända. Under perioden 2019-2021 ska cirka 370 personer. Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande i Täby vill att kommunen inte ska ta emot några nyanlända.

Jag skulle vilja att det kom noll nyanlända hit. Vi vill dessutom att staten ska stå för en stor del av migrationen som det var sagt. Men i Täby är nettokostnaden för flyktingmottagandet 30 miljoner kronor, säger han till tidningen Mitti. Erik Andersson vill även att staten ska ta ett större finansiellt ansvar för migrationen.

Bostadsbrist är en av förklaringarna

Till tidningen säger han att en av huvudskälen är brist på bostäder och att kommunen och att han inte vill se ett system där nyanlända ges förtur till bostäder. Vi tror på att alla ska behandlas lika och det skulle vara orättvist mot Täbys ungdomar och andra grupper som också behöver bostad, säger han till tidningen.

Behövs en stramare migrationspolitik.

På Facebook skriver Erik Andersson att den nationella migrationspolitiken behöver bli stramare. Att antalet som söker asyl i Sverige behöver minska och att återvändandet av personer som fått avslag behöver öka.

Foto: Täby kommun, Facebook.