Vill komma åt de ungefär tusen personer som rekryteras in i brottslighet varje år. 

Gängkriminaliteten i Sverige präglas av total hänsynslöshet, med sprängningar och skjutningar som återkommande inslag. Hela samhället drabbas när brottsligheten kryper längre ned i åldrarna och tystnadskulturen breder ut sig. Moderaterna presenterar i dag en 52 punkter lång lista med förslag som partiet vill genomföra för att förebygga brott.

– Prevention måste paras med riktigt tuffa åtgärder mot de som begår brott, säger Ulf Kristersson på en presskonferens.

M vill komma åt de ungefär tusen personer som rekryteras in i brottslighet varje år. Bland punkterna finns förslag på att utöka undervisningstiden i skolan med en timme varje dag. Samt att införa ”jourskolor” dit våldsamma elever kan flyttas tillfälligt.

Paketet innehåller även förslag som att straffmyndighetsåldern ska sänkas, att skatten ska sänkas särskilt för de med lägst inkomst, att köerna till Barn- och ungdomspsykiatrin ska tas bort, att antalet praktikplatser för ungdomar ska bli fler och att ett krav på svenska och samhällskunskap ska införas för att få permanent uppehållstillstånd i landet.