Regeringen har flera gånger lovat att staten ska täcka alla coronarelaterade kostnader. Hälften av stödet till vården i stockholm har uteblivit.

Vården i Stockholm har varit under hård press under pandemin. Medarbetare har gjort stora insatser med att rädda liv och vårda svårt sjuka. Nu håller sjukvården på att beta av den uppskjutna vården. Tidigt under pandemin lovade regeringen att staten skulle stå för alla coronarelaterade kostnader. En ny genomgång av delårsrapporten visar att så inte varit fallet.

Hälften av stödet har uteblivit

I Region Stockholm uppgår kostnaderna för den covidrelaterade sjukvården till över två miljarder kronor under perioden januari till augusti 2021. Men staten har enbart kompenserat regionen för ungefär 1 miljard kronor. Det saknas mellan 925 miljoner kronor till 1 miljard kronor.

Regionen går in och täcker upp

Stockholmspolitikerna är kritiska mot att regeringen inte hållit sitt löfte om kompensation. För att vården inte ska bära ansvaret för regeringens löftesbrott kommer regionen därför att göra det regeringen inte gjort: Kompensera vården för covidrelaterade kostnader. Krona för krona.

Flera regioner där statlig kompensation uteblivit

Det här rör inte bara Region Stockholm utan alla regioner som inte får ersättning för covidrelaterade merkostnader trots att det finns uttryckliga löften från finansministern som vi har litat på och som jag tror att också vårdens anställda har litat på, säger Irene Svenonius (M) finansregionråd för Region Stockholm.

Foto: Screenshot TV4 Nyheterna.

Relaterade nyheter