Vid årsskiftet sänktes kommunalskatten på Lidingö med 30 öre. Sammanlagt har kommunalskatten sänkts med 50 öre under mandatperioden. Samtidigt fattades ett beslut om att frysa höjningen av skolpengen. Beslutet om att frysa skolpengen under året har mött kritik. Mattias Yrgård Lerfors, ordförande i föräldrakooperativet Lidingö Montessoriskola argumenterade i november 2019 att frysningen kan leda till ökade barngrupper, samt att skolan inte kommer att kunna höja lärarlönerna. 08-nytt har intervjuat Daniel Källenfors (M) kommunstyrelsens ordförande på Lidingö.  

Varför har ni sänkt skatten med 30 öre?

Vi kan bedriva en bättre kvalitativ verksamhet med mindre resurser. Det finns därför ingen anledning att ta mer än nödvändigt av Lidingöbornas pengar i skatt.  

Det har framkommit kritik mot att ni inte höjer skolpengen i år. Varför har ni valt att inte höja skolpengen?

Lidingös skolpeng ligger redan högre än våra jämförelsekommuner tack vare att vi höjt skolpengen med 15 procent de senaste åren. Även under 2020 kommer vår skolpeng vara högre, men vi kan se att kärvare år kommer framöver och då vill vi säkerställa goda uppräkningar framöver samt att skolan har anpassat sig till en långsiktigt hållbar nivå.

Hur ser ekonomin ut för Lidingö de kommande åren och vad prioriterar Moderaterna på Lidingö i budgetprocessen?

Lidingös ekonomi är god tack vare ett långsiktigt ansvarsfullt styre. Vi står inför en hög investeringstakt i och med att vi bygger en ny bro till ön samt flera nya idrottsanläggningar, skolor och förskolor. Moderaterna prioriterar därför att hålla god ordning i ekonomin och fokus på kärnverksamheterna i budgetprocessen.

Lidingö kommer att få cirka 24,4 miljoner kr i ökade statsbidrag 2020 (inkl M, KD, V och Regeringens förslag). Är ni öppna för att använda pengarna under innevarande budgetår eller är det en fråga för budgeten 2021?

Lidingö står inför betydande investeringar och vi kommer alltid att säkerställa en god kärnverksamhet och arbeta med en långfristig budgetstrategi. Att ad-hoc spendera pengar som riksdagen med kort varsel möjligtvis allokerar är inte ansvarsfullt. Summorna är dessutom små med tanke på att vår budget är på 3,1 mdr kronor.