Nästan lika många skjutningar som rekordåret för två år sedan. Antalet avlidna har fördubblats.

Antalet skjutningar i Sverige är fortsatt hög. Totalt har 51 skjutningar ägt rum i Sverige under årets två första månader, en ökning från 36 stycken motsvarande period förra året och i nivå med det mörka året 2020. Detta enligt statistik från Polisen.

Fler avlidna

Ökningen sker framför allt i Polisregionerna syd och Öst medan antalet minskat något hittills i Stockholm. Antalet avlidna har mer än fördubblats jämfört med förra året. Hittills i år har 13 personer avlidit jämfört med 5 motsvarande period förra året.

Fakta antal skjutningar januari – februari

2022: 51

2021: 36

2020: 54

2019: 40

2018: 35

2017: 52

Relaterade nyheter