Vänsterextremisterna AFA har vandaliserat finansregionrådet Irene Svenonius hem. Organisationen skryter om vandaliseringen sociala medier.

AFA (Antifascistisk aktion) är en vänsterextrem organisation som vid ett flertal tillfällen hotat och på olika sätt gått till angrepp mot ledarskribenter, debattörer, borgerliga politiker och socialdemokrater. Extremistgruppen har vandaliserat finansregionrådet Irene Svenounius hem (M).

Var tredje förtroendevald utsätts för hot, trakasserier eller våld

Var tredje förtroendevald (30 %) uppger att de utsattes för trakasserier, hot eller våld under 2018 enligt Brottsförebyggande rådet (Brå). Hot och trakasserier står för den främsta ökningen. Det är en större andel kvinnor än män som uppger att angreppen mot dem är av sexuell karaktär.

Kvinnliga förtroendevalda mer oroliga

Kvinnliga förtroendevalda är mer oroliga för att utsättas (29 %) för trakasserier, hot eller våld, jämfört med män (25 %). Det är särskilt tydligt bland kvinnor som själva utsattes under 2018. Där har oron ökat successivt för varje år som undersökningen genomförts, från 44 procent oroliga 2012 till 55 procent 2018. Bland män skedde en ökning mellan 2012 och 2014 (från 41 till 50 procent) men därefter har andelen oroliga legat på en stabil nivå.

Många visar stöd

På sociala medier visar flera politiker sitt stöd till Irene Svenonius. En av dem är Karin Wanngård (S), oppositionsborgarråd i Stockholm stad, som också blivit utsatt för hot. Uppdatering: Även Aida Hadžialić (S) oppositionsregionråd i Region Stockholm visar sitt stöd till Irene Svenonius.

Direktlänk till Karin Wanngårds tweet
Clara Lindblom (V), oppositionsborgarråd Stockholm stad.
Aida Hadžialić (S), oppositionsregionråd Region Stockholm
Emilie Orring (M), Regionstyrelsens ordförande Uppsala