Ett nytt äldrefridsbrott ska införas och straffen skärpas för brott som riktas mot äldre.

Det utlovar flera moderatpolitiker på DN Debatt om de får regeringsmakten i höst.

Debattörerna beskriver en utveckling med ökade äldrerån, telefonbedrägerier och en stark upplevd otrygghet som begränsar vardagen. ”Det nya äldrefridsbrottet ska gälla oavsett om den höga åldern faktiskt har utnyttjats i det enskilda fallet”, skriver debattörerna. Moderaterna vill också ge äldre över 67 år rätt till målsägandebiträde på samma sätt som gäller för sexualbrott i dag.