Måndagen 15 februari fick den stora detaljplanen för Kista Äng grönt ljus av kommunfullmäktige i Stockholms stad. 

Det var på måndagens kommunfullmäktige som detaljplanen för Kista Äng klubbades igenom. En viktig seger för den blågröna majoriteten. Kista Äng, norr om Stockholm, ska bebyggas med nya bostäder, en ny skola och centrumanläggning. 

Kista är i dag utpekat som en stadsdel med stor utvecklingspotential. Genom planförslaget tillkommer nya torg som ger en trevlig stadsmiljö, publika bottenvåningar, en stadspark samt en F-6 skola för 630 elever och tolv förskoleavdelningar, säger Joakim Larsson (M), ordförande för stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stad i ett pressmeddelande

Stockholms stad har ett ambitiöst bostadsmål som innebär att 140 000 nya bostäder ska byggas till år 2030. I Kista Äng kommer nu 1 600 av dessa byggas i form av hyresrätter, studentlägenheter och bostadsrätter.

Särskild vikt ska läggas vid gestaltningen av den nya stadsdelen, vilket är angeläget då arkitekturen ska möta visionen om Kista Science city. Det nya bostadsområdet har dessutom goda förbindelser och ett nära läge till service, rekreation och Kista Galleria. Jag är övertygad om att det här planförslaget kommer att skapa stora värden för närboende och framtida nyinflyttade, säger Joakim Larsson (M).

Fakta:
Kista Äng ska byggas i en kvartersstruktur som varierar mellan sex och åtta våningar. Mot områdets inre rum uppförs en mindre del av bebyggelsen i en lägre skala om tre till fyra våningar för att uppnå ett uttryck av stadsradhus. Nya torg ska uppföras liksom en ny park om ca 2,3 hektar i den västra delen av planområdet.

Arkitekturen i området ska vara av mycket hög kvalitet och möta visionen för Kista Science City och den internationella känslan som är en av Kistas förutsättningar och kvaliteter.

Ärendet har initierats av stadsbyggnadsnämnden.