Antalet skjutningar i Sverige är fortsatt hög. Totalt har 89 skjutningar ägt rum i Sverige under årets tre första månader, en ökning från 56 stycken motsvarande period förra året och nästan i nivå med det mörka året 2020. Detta enligt ny statistik från Polisen.

Fler avlidna

Justitieminister Morgan Johansson har i flera intervjuer lyft fram Malmö som ett positivt föredöme i flertalet intervjuer. Så sent som i oktober sa han att antalet skjutningar minskat i Malmö och att resten av landet borde ta över efter kommunen. Men statistiken från Polisen för året visar att utvecklingen går åt fel håll. Ökningen av antalet skjutningar sker framför allt i Polisregionerna syd och Öst medan antalet är något lägre i Stockholm. Skjutningarna i Syd ligger på den högsta nivån under denna mandatperiod enligt Polisens statistik. Antalet avlidna har mer än fördubblats jämfört med förra året. Hittills i år har 17 personer avlidit jämfört med 5 motsvarande period förra året.

Fakta: Antalet skjutningar, avlidna och skadade jan-mars

Skjutningar

2022: 89

2021: 56

2020: 92

2019: 62

2018: 57

2017: 50

Avlidna

2022: 17

2021: 5

2020: 12

2019: 10

2018: 8

2017: 6

Skadade

2022: 22

2021: 17

2020: 31

2019: 17

2018: 24

2017: 18

Foto: Screenshot regeringen.se

Relaterade nyheter