Alkoholanvändning och rökning bland länets ungdomar har minskat över tid och de lägre siffrorna håller i sig. Men andelen ungdomar som har testat narkotika är fortsatt mycket hög.

Stockholmsenkäten är en undersökning med frågor som rör till exempel ungdomars alkohol- och drogvanor, brott och trygghet, skol- och fritidsvanor, psykisk hälsa, föräldrarelationer. Den senaste undersökningen att färre ungdomar röker och dricker.

Färre dricker och röker

Alkoholkonsumtionen har minskat bland länets gymnasieungdomar och andelen som röker är på fortsatt låga nivåer. Ungefär sex av tio elever i årskurs 9 att de inte dricker alkohol medan var tredje elev i årskurs 2 på gymnasiet väljer bort alkoholen.

Fler snusar

Däremot har användningen av snus har ökat, särskilt bland tjejer. I årskurs 9 anger 15 procent av killarna och 4 procent av tjejerna att de snusar, jämfört med förra mätningen. I gymnasiets år 2 snusar 25 procent av killarna och 10 procent av tjejerna.

Hög narkotikaanvändning

I årskurs 9 uppger 14 procent av killarna och 10 procent av tjejerna att de någon gång använt narkotika. I gymnasiets år 2 är siffrorna 29 procent av killarna och 22 procent av tjejerna.

– Det är skrämmande många ungdomar som uppger att de har använt narkotika. Samtidigt ska vi komma ihåg att det är ännu fler som haft möjlighet att prova, men som har låtit bli. Här gäller det för oss vuxna att fortsätta rusta ungdomarna så att de får kunskap och mod att fatta informationsgrundade beslut om sin egen hälsa, säger Malin Björke som är länssamordnare för ANDTS-frågor (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel) vid Länsstyrelsen Stockholm.