Nu inleds ett projekt med mobil röntgen för äldre i Norrtälje. Öppnar upp möjlighet för äldre att få vård utan att behöva vänta på akuten. Om projektet blir framgångsrikt kan verksamheten spridas till hela Stockholms län.

Verksamheten riktar sig främst till äldre på särskilda boenden som istället för att behöva uppsöka vård på sjukhus kan få hjälp direkt på boendet. Det finns en möjlighet att göra en direktinläggning utan att passera akuten, om röntgen visar att patienten är i behov av ytterligare vård eller operation. Liknande insatser finns i dag i andra regioner och resultaten visar på vinster i att äldre inte behöver förflytta sig för att söka vård.

Samarbete mellan Region Stockholm och vårdbolaget Tiohundra.

Projektet är ett samarbete mellan Region Stockholm och vårdbolaget Tiohundra. Den mobila röntgenapparaten kan rullas ut från röntgenkliniken på Norrtälje sjukhus. I första skedet är det Norrtälje kommuns samtliga äldreboenden som har möjlighet att få besök.

Förra veckan undersöktes den första patienten, på Tiohundras äldreboende Ängsgården i Norrtälje. Den boende kunde ligga kvar i sin egen säng. Röntgensjuksköterskan assisterades av boendets egen personal. Bilderna skickades digitalt till röntgenläkaren, som kunde granska dem precis som vanligt.

Tidsvinst

Undersökningen tog sammanlagt 30 minuter och det är kortare tid om man räknar med sjukhusvistelse inklusive resetid.

Det är en av de stora vinsterna med det här arbetssättet. I dessa tider när vi är extra försiktiga för att inte utsätta de äldre för smitta, är den mobila röntgenapparaten också ett bättre alternativ, eftersom patienten kan stanna kvar hemma och endast få besök av en röntgensjuksköterska, säger Maria Mellqvist enhetschef röntgenkliniken på vårdbolaget Tiohundra.

Om projektet blir framgångsrikt vill det blågröna styret i Region Stockholm sprida verksamheten i regionen.

Foto: Per Grundberg, Tiohundra AB.