Under tre månader kan företag inom utsatta branscher som hyr lokaler av Sollentuna kommun ansöka om en hyresrabatt.

Sollentuna kommun, SKAB och Sollentunahem erbjuder nu möjlighet till rabatt på hyra till lokalhyresgäster som påverkas ekonomiskt av coronakrisen. Lokalhyresgäster som beviljas rabatt får en nedsättning på 50 procent på den fasta delen av hyran.

Hyresrabatterna är tillfälliga och erbjuds i tre månader, april-juni. Det går att ansöka om hyresrabatt i efterhand för april månad. Enligt kommunen kommer hyresreduceringen kommer inte att påverka Sollentunahems bostadshyresgäster negativt.

– Sollentunahem vill göra vad vi kan för att stötta våra kommersiella hyresgäster i denna mycket svåra tid. Deras verksamheter är värdefulla för Sollentuna som kommun och för våra bostadsområden, säger Maria Stockhaus (M) ordförande för Sollentunahem.

För att kunna få hyresrabatt ska företagaren på något sätt visa att företagets ekonomi har försämrats till följd av coronakrisen, genom att till exempel redovisa dagskassor eller vilka åtgärder som gjorts för att hantera den försämrade ekonomiska situationen.

– Hyran är ofta den största fasta utgiften för småföretagare. Därför är hyresreducering en av de viktigaste åtgärderna vi kan vidta för att möjliggöra företagens överlevnad, säger Henrik Thunes (M), kommunstyrelsens ordförande.